ספקים
  • הלקוח סוגר מראש על כמות הבלוקים שהוא רוצה שיהיו באירוע
  • יכול להיות תחת עמדת צילום של מסך ירוק
  • טרנד חדש
  • מזכרת טובה
  • אחריות של 20 שנה על התמונה
  • צילום מקצועי
  • בלוק עץ איכותי
  • איכות גבוהה של תמונה – לא מתפוררת ולא דועכת.
הערות הספק
  • אין מה לומר, תמונות מאירועים זו המזכרת הכי טובה ונחשבת היום ולכם יש את ההזדמנות להביא אותה לאורחים שלכם באיכות שהיא חד פעמית. צוות מקצועי, תמונות באיכות בלתי מתפשרת על בלוק עץ איכותי ומזכרת לכל החיים מהאירוע המיוחד שלכם.
תכנון והפקת בת מצווה או בר מצווה הפקת בת מצווה או בר מצווה